Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Онлайн курс за Орган по БЗР

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСПЕКТОРА КАТО ОРГАН ПО БЗР

Онлайн курс за Орган по БЗР

          Органът по безопасност и здраве на работа или по-известен като БЗР е много общо понятие, което не всички разбират. Неразбирането или грешното тълкуване често води до грешки, нарушения и респективно застрашаване на условията на труд.

          За да бъде разбрана по-добре функцията на този орган трябва да се обясни и посочи конкретна длъжност, която би могла да се отнесе към органа по БЗР и изискванията за нейното заемане.

           Една от конкртените фомулировки за орган по безопасност е Инспектора по здраве и безопасност на работа. Този служител може и трябва да бъде специално обучен за тази длъжност. За улеснение на работодателя, курсовете по ЗБУТ могат да станат лесно и бързо дистанционно и онлайн. Без значение кой начин на обучение ще бъде избран, съществуват минимални изисквания, които служителят, който сте избрали да съвместява длъжността на инспектор, трябва да притежава.

           Всяко лице, което имам минимум средно образование в сферата на техниката може спокойно да кандидатства за онлайн обучение по ЗБУТ. Допустимо е да вземат участие и приложни специалисти от полето на здравеопазването, както и други приложни медицински длъжности.

            След като инспекторът е обучен, погледът ни следва да се насочи към конкретните му ежедневни заадължения. Ежедневно или с перидоичност по избор той извършва своя проверка на работните места, за да се увери в тяхната безопасност, да е наясно с условията, в които работи всеки работник. Основна цел на тази дейност е да се видят слабите места на досегашната система. Като следствие биха могли да се внедрят нови системи или начини за управление на риска.

             Ежемесечно инспекторът е нужно да дава предложения за интегриране на нови правилници и разпоредби, които да облекчат условията на труд и да намалят опасностите и нездравословните условия на работното място.

             Накратно инспекторът може да е нужен и някои други дейности като:  

             Не е задължително, но може да се наложи да изчисли разходите, които са нужни за да се назначи работна ръка или да се закупят материали, които биха направили условията за здравословни условия на труд по-надеждни и добри.

             Позволено е и да дава съвети относно по-глобални въпроси, като например екологията на района или областта, в която се намира фирмата.