Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Организиране на онлайн обучение за координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

      Координаторът по ЗБУТ в строителството носи отговорност за здравето и живота на всяко едно работно място в компанията, за която е отговорен. Така формулирано това звучи много и необяснимо, но дейността е много отговорна и има връзка с всеки работещ. От начало до край координаторът трябва да познава всички рискове, за да направи тяхна обективна оценка и план за действие за безопасност на всеки един служител. 

      Преди обаче всички това да започне да функционира по правилата, координаторът по ЗБУТ трябва да премине задължително обучение, с което да стане компетентно и адекватно лице на тази длъжност. Изборът между видовете обучение не е кой знае колко широк. Обикновено се налага да се избере между обучение на място и такова, което е дистанционно. Ако сте решили, че онлайн обучението е най-подходящо за вашия случай, то тогава може да го организирате с няколко прости стъпки. 

  • Първото нещо е да сте сигурни, че сте избрали надеждна школа, която е легитимна и има право да обучава в тази област. Това е важно да се знае за качествата на удостоверението, което ще получите на края на обучението. 
  • В избора си не се доверявайте само на резултатите в интернет. Потърсете някое лично мнение или съвет от колега, който познава тази сфера на обучение или поне наскоро се е възползвал от услугите на такъв вид школи. Не прибързвайте и не се ръководете само от най-първите резултати или от най-ниската цена. Понякога не всичко е така изгодно, както изглежда. 
  • Ако вече сте избрали сайт, през който ще осъществите обучението на своя координатор по ЗБУТ, намерете бързо формата за регистрация. Чрез нея ще влезете в контакт с школата и ще запишете своя служител на курса. Попълването на данните трябва да бъде внимателно и да се провери, тъй като обикновено тези данни ще се използват и в последствие. Така ще се избегнат грешки и неточности за в бъдеще. 
  • Следващата стъпка, която трябва да предприемете, за да организирано добре обучението на координатора по ЗБУТ, е да се плати за курса. При онлайн обучението това може да стане бързо през интернет. На колко части или на веднъж ще е то ще разберете от условията на школата. Съществуват варианти, като всеки сам за себе си определя условията, при които то ще се осъществи.
  • От тук единственото, което остава е, вашият служител, който ще се обучава, е да премине успешно изпита или теста, за да може да очаква получаването на сертификата си за преминат курс за координатор по ЗБУТ в строителството.