Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ

Защо дистанционно Ежегодно обучение за представители на КУТ ? Всяка специфична длъжност изисква своето обучение. С не по-малка сила това важи за представителите на комитетите по условия на труд и групите по условия на труд. След специален избор и назначение, тези длъжности биват заемани от определени личности, които имат основна цел да следят за сигурността и здравето на себе си и всички останали в компанията.          Значението на ежегодното обучение, на което подлежат всички членове на КУТ и ГУТ като органи

Read more