Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Организиране на онлайн обучение за координатор по ЗБУТ в строителството       Координаторът по ЗБУТ в строителството носи отговорност за здравето и живота на всяко едно работно място в компанията, за която е отговорен. Така формулирано това звучи много и необяснимо, но дейността е много отговорна и има връзка с всеки работещ. От начало до край координаторът трябва да познава всички рискове, за да направи тяхна обективна оценка и план за действие за безопасност на всеки един служител.        Преди обаче всички това

Read more

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ

Защо дистанционно Ежегодно обучение за представители на КУТ ? Всяка специфична длъжност изисква своето обучение. С не по-малка сила това важи за представителите на комитетите по условия на труд и групите по условия на труд. След специален избор и назначение, тези длъжности биват заемани от определени личности, които имат основна цел да следят за сигурността и здравето на себе си и всички останали в компанията.          Значението на ежегодното обучение, на което подлежат всички членове на КУТ и ГУТ като органи

Read more