Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Организиране на онлайн обучение за координатор по ЗБУТ в строителството       Координаторът по ЗБУТ в строителството носи отговорност за здравето и живота на всяко едно работно място в компанията, за която е отговорен. Така формулирано това звучи много и необяснимо, но дейността е много отговорна и има връзка с всеки работещ. От начало до край координаторът трябва да познава всички рискове, за да направи тяхна обективна оценка и план за действие за безопасност на всеки един служител.        Преди обаче всички това

Read more