Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСПЕКТОРА КАТО ОРГАН ПО БЗР           Органът по безопасност и здраве на работа или по-известен като БЗР е много общо понятие, което не всички разбират. Неразбирането или грешното тълкуване често води до грешки, нарушения и респективно застрашаване на условията на труд.           За да бъде разбрана по-добре функцията на този орган трябва да се обясни и посочи конкретна длъжност, която би могла да се отнесе към органа по БЗР и изискванията за нейното заемане.            Една от конкртените фомулировки за орган

Read more