Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Длъжностна характеристика на координатор по ЗБУТ                Длъжността на координатора по ЗБУТ в строителството не винаги е добре позната, дори и на хора, които са години в бранша. Поради този факт може би е нужно да се изяснят на кратко и в разбираема форма основните задължения, които всеки човек, назначен на такава длъжност, трябва да изпънява и следва.                Преди да се започне обаче със същинската част е важно да се знае, че всеки, решил да приеме и заеме подобна длъжност, трябва

Read more