Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Организиране на онлайн обучение за координатор по ЗБУТ в строителството       Координаторът по ЗБУТ в строителството носи отговорност за здравето и живота на всяко едно работно място в компанията, за която е отговорен. Така формулирано това звучи много и необяснимо, но дейността е много отговорна и има връзка с всеки работещ. От начало до край координаторът трябва да познава всички рискове, за да направи тяхна обективна оценка и план за действие за безопасност на всеки един служител.        Преди обаче всички това

Read more

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Длъжностна характеристика на координатор по ЗБУТ                Длъжността на координатора по ЗБУТ в строителството не винаги е добре позната, дори и на хора, които са години в бранша. Поради този факт може би е нужно да се изяснят на кратко и в разбираема форма основните задължения, които всеки човек, назначен на такава длъжност, трябва да изпънява и следва.                Преди да се започне обаче със същинската част е важно да се знае, че всеки, решил да приеме и заеме подобна длъжност, трябва

Read more