Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктажи

Длъжностно лице, провеждащо инструктаж по БЗР – кога и защо

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктажи

       Длъжностното лице, което да провежда инструктаж, е задължително със своето присъствие за всяка компания и фирма, функционираща на пазара. Дори има сфери, в които такова лице трябва да е повече от едно. Например това е допустимо във организации с много служители. Тогава е необходимо да обучите един човек, който да дава общите инструктажи на всеки новопостъпил. Добре би било това лице да има инженерно образование, но това не е задължително изискване. След като вече имате едно такова лице, провеждащо инструктаж по БЗР на общо основание, е добре да си дадете сметка колко отдела имате, колко служители има в тях и дали е нужно всеки отдел да има такова длъжностно лице или два и три биха могли да бъдат обединени в едно. Ако е така то тогава в крайна сметка ще имате общия брой на всички служители, които да обучите в условията на ЗБУТ.

Всеки избран за длъжностно лице по безопасни условия на труд трябва да има минимум знания по основни положения за ограничаване и превенция на риска на работното място. Ето защо в удобно за всеки време и за сметка на работодателя, тези хора трябва да бъдат обучени. Тук е и моментът да поговорим за най-добрия и изгоден вариант на обучение. Би могло да се каже, че вариантът с онлайн обучение по ЗБУТ се налага като най-практичен, бърз и удобен за всички участници по един или друг начин в него. Не подценявайте факта, че времето е основен ресурс, а чрез избора на дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ, голямо част от него би било спестено.

В общи линии начертахме основните насоки на обучение и избор. Трябва обаче да се знае, че инструктажите са много по вид и брой и длъжностното лице трябва да знае кога и как се използва и налага да се проведе всеки от тях. Т.е. дори и едно лице да отговаря за първоначалния инструктаж, то този човек трябва да е компетентен и за всеки труд тип инструктажи по безопасност, които трябва да се провеждат като извънредния, периодичния и т.н. Това гарантира всеобхватност и последователност, а съответно и истинска безопасност на труда.